Меню Затваряне
📑  Статии

Предизвикателства в лечението на рака на маточната шийка по време на бременността


През последното десетилетие се наблюдава значително покачване на възрастта за първа бременност. Тази тенденция крие своите рискове, особено по отношение на развитието на неоплазми. Напредването във възрастта е една от причините за нарастване на честотата на рака на маточната шийка при бременни жени.

Предизвикателства в лечението на рака на маточната шийка по време на бременността MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

При диагностициране на рак на маточната шийка при желана бременност терапевтичният подход се явява истинско предизвикателство. Диагнозата има честота 1,2-2,3 на 1000 бременности, което я прави, една от най-честите неоплазии по време на бременността. Трудност представлява и поставянето на правилната диагноза, тъй като симптомите (влагалищно зацапване, болка и т.н.) са обичайни по време на бременност и рядко биват взети под внимание.

Диагностиката и лечението изискват мултидисциплинарен подход, точна хистологична диагноза, обстойни образни изследвания и пълното съгласие и активно участие на пациентката.

Предизвикателства в лечението на рака на маточната шийка по време на бременността MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии
Permission: International Agency for Research on Cancer, WHO

Подход и дискусии при съмнение за неоплазия

Ракът на маточната шийка често бива предхождан от ЦИН (цервикална интраепителна неоплазия), т.е. злокачественият процес е ограничен само до епитела. Атипичните клетки все още не са преминали базалната мембрана и не са метастатични. Това състояние може да продължи години без да настъпи прогресия.

Подход при ЦИН:

  • Взимане на цитонамазка
  • Наблюдение
  • Колпоскопия и/или биопсия
  • При ЦИН клас 3 колпоскопията се повтаря на всеки 12 седмици
  • Конизация / LLETZ
  • ПКК, хемостаза, биохимия, туморни маркери, гинекологичен преглед, образно изследване на бял дроб, ЕКГ (този предоперативен минимум се покрива при всеки от стадиите на заболяването)
Предизвикателства в лечението на рака на маточната шийка по време на бременността MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Когато злокачественият процес премине базалната мембрана се говори за инвазивен карцином на маточната шийка, при който се наблюдава висок риск за разпространение по съседство към органите и лимфните възли в малкия таз и метастазиране в далечни органи и лимфни възли.

Симптомите са неспецифични като зацапване и кървене, болка ниско в корема, симптоми от страна на пикочните пътища и стомашно-чревния тракт.

Образни изследвания и стадиране

Стадирането на туморните заболявания се осъществява основно чрез методите на образната диагностика и има изключително голяма прогностична стойност, като особено внимание се обръща на засягането на лимфните възли. Метод на избор е ЯМР, чрез който се изобразява размерът на първичния тумор, статусът на лимфните възли, близки и далеччни метастази и засягането на органи по съседтство.

Ако пациентката се е подложила на конизация изобразяването на тумора може да бъде затруднено.

Контрастното вещество гадолиниум принадлежи към рискова категория „С“ за прилагане по време на бременност, поради което употребата му се запазва само за случаи на крайна необходимост.

Съизмеримо висока стойност има и трансректалната ехография за изобразяване на маточната шийка, особено при направена  частична конизация.

Туморните маркери като CA-125 и SCC имат допълваща роля, но тяхната специфичност е ограничена, тъй като се наблюдава физиологично покачване на нивата им през бременността. Допълнително трябва да се има предвид, че серумните нива на SCC са повишени и при всеки друг вид плоскоклетъчен карцином (на шия, ларинкс, фаринкс, хранопровод и т.н.), както и при аденокарцином на матка и яйчници.

Предизвикателства в лечението на рака на маточната шийка по време на бременността MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Лечение по време на бременността

Планът за лечение на рака на маточната шийка при бременност, която ще бъде запазена, се прави в присъствието на мултидисциплинарен екип от онколог, акушер-гинеколог, хирург, образен диагностик, клиничен фармаколог, като решаваща роля има и мнението на пациентката.

Нужно е тя да бъде запозната с всички възможни подходи за диагностика, лечение, както и рисковете от ятрогенно прекъсване на бременността.

Целта на всички лечебни и диагностични мероприятия е да се опази възможно в най-голяма степен както майчиното, така и феталното здраве.

Предизвикателства в лечението на рака на маточната шийка по време на бременността MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии
Фиг. 1 Фетус отговарящ на 19 г.с. и тумор на шийката с големина 65мм

Стадии IA

При ранния инвазивен аденокарцином дългосрочните прогнози са отлични и затова тук се предпочита консервативният метод, а именно конизация или LLETZ. Тези методи са едновременно диагностични и терапевтични и се провеждат в срока между 14-20 г.с. При нужда от химиотерапия, тя се започва месец след раждането. При откриване на метастатично засегнати лимфни възли, предпочитан подход е хистеректомията и лимфонодектомията след раждането.

Стадии IВ (размер на тумора< 2см)

Вагиналната радикална трахелектомия и абдоминалната радикална трахелектомия дават еднакви резултати през този стадий на болестта.

Въпреки това все повече проучвания доказват, че и по-малко радикалните подходи, каквато е дълбоката конизация могат да имат също толкова добър терапевтичен ефект, с по-малко рискове за майката и плода.

Стадии IIВ (размер на тумора> 2 см)

В този стадии провеждането, на каквато и да е трахелектомия не дава надеждни резултати.

Неоадювантната химиотерапия не може да бъде провеждана през първи триместър, а през втори и трети се прави с повишено внимание. Цели се забавяне на прогресията на злокачествения процес до раждането и се последва от радикална хистеректомия. Медикаментите за неоадювантна химиотерапия са несъвместими с кърмене и могат да доведат до задържане във феталното развитие, лош Апгар скор и висока перинатална смъртност.

Обобщение

Лечението на рака на маточната шийка е огромно предизвикателство. То изисква добре подготвен медицински екип, клиничен психолог и групи за подкрепа, здравословна семейна среда и комплайънс от страна на пациентката. Въпреки множеството проведени до момента проучвания, резултатите не са достатъчни, за да може да бъде въведен единен гайдлайн за лечението на това заболяване. Надяваме се през следващите 10 години това да се случи и да се осигури по-добър стандарт на живот за бременните жени с онкологични заболявания.

Автор: Мария Кожухарова – Медицински университет, София
Редакция: Станислав Праматаров, Медицински университет, София

Средно: 5 / 5. Гласували: 5

Все още няма оценка.


Коментари

Известия при
guest
0 Коментара
Коментари в публикация
Всички коментари

Подобни публикации

0
Споделете мнение, коментирайте..x
()
x

Регистрирайте се в

Медицинският пътеводител - MedGuide.bg

blank

Достъпно и безплатно за всеки в сферата на здравеопазването!