Меню Затваряне
🏥  Кл. случаи

Оториноларингология: 24-годишна жена е приета в болницата след като е намерена в безсъзнание

 • 166
  Споделяния

24-годишна жена е приета в болницата след като е намерена припаднала, в безсъзнание на пода. Когато идва в съзнание, споделя, че това е втори подобен припадък, който получава, и те винаги са предшествани от резки опити да си завърти главата.

На данните от анамнезата се открояват честите оплаквания от гърлобол и дрезгавост на гласа, които пораждат дискомфорт и болка при преглъщане и говор. Симптомите датират от последните 5 години, по повод на които посещава различни специалисти, но приложеното обезболяващо и антибиотично лечение не дава резултати. В последните три месеца усеща дифузна подостра болка в шийната област, която се засилва при отваряне на устата и при движение на шията. Пациентката отрича да спазва строги хранителни режими и да извършва тежки физически усилия. Отрича да има съпътстващи сърдечно-съдови заболявания и оплаквания. Не пие и не употребява наркотици. Пуши активно от 8 години.

Преглед

Жена на видима възраст, отговаряща на паспортната. Заема активно положение в леглото. Ало- и авто-ориентирана. Кожа и видими лигавици – б.о.

Глава с правилна конфигурация, с женски тип окосмяване. Очните ябълки са с правилно положение, запазени зенични реакции. Езикът е обложен, подвижен. Ограничени движения в областта на шията вдясно – до 35, а вляво – до 45(нормално: 60-80). Не се палпират увеличени лимфни възли и увеличена щитовидна жлеза. Не се установява ригидност на дъвкателните мускули.

Нормостеничен, симетричен гръден кош. Дихателната и сърдечно-съдова система не показват отклонения.

Изследвания

Лабораторните изследвания (ПКК) не показват отклонения в кръвните показатели.

Ядрено-магнитен резонанс на глава и шия не показват патологични отклонения. На панорамен рентген (Фиг.1) се забелязват отклонения в дължината на processus styloideus от двете страни на шията. На КТ с 3D-реконструкция (Фиг. 2) се потвърждава абнормната дължината – вдясно processus styloideus e 37 mm,  а вляво – 37,5 mm (при норма 20-25mm).

Оториноларингология: 24-годишна жена е приета в болницата след като е намерена в безсъзнание MedGuide.bg Медицинският пътеводител 🏥  Кл. случаи
Фиг. 1 Билатерална елонгация на processus styloideus (панорамна радиография)
Оториноларингология: 24-годишна жена е приета в болницата след като е намерена в безсъзнание MedGuide.bg Медицинският пътеводител 🏥  Кл. случаи
Фиг. 2a КТ с 3D-реконструкция показва елонгацията на processus styloideus билатерално
Оториноларингология: 24-годишна жена е приета в болницата след като е намерена в безсъзнание MedGuide.bg Медицинският пътеводител 🏥  Кл. случаи
Фиг. 2b КТ с 3D-реконструкция показва елонгацията на processus styloideus билатерално
Оториноларингология: 24-годишна жена е приета в болницата след като е намерена в безсъзнание MedGuide.bg Медицинският пътеводител 🏥  Кл. случаи
Фиг. 2c КТ с 3D-реконструкция показва елонгацията на processus styloideus билатерално

Въпроси

 • Каква е етиологията на синдрома на Eagle?
 • Чрез какви други симптоми може да се прояви синдромът на Eagle?
 • Какво включва лечението на синдрома?

Отговори

Синдромът на Eagle е описан за първи път през 1937г. от американския оториноларинголог Watt W. Eagle, който е наблюдавал около 200 клинични случая с удължен processus styloideus, но с различна симптоматика в областта на главата и шията. Въпреки че синдромът първоначално се наблюдава предимно при жени, не се установява зависимост между честотата на случаите и пола, каквато значително се наблюдава с напредване на възрастта. Watt Eagle съобщава за два подтипа клинична форма на синдрома – класически стилоиден синдром с неспецифична болкова симптоматика и усещане за чуждо тяло в гърлото и стило-каротиден синдром, при който се наблюдават преходни инсулти (TIA – transient ischemic attack).

Относно етиологията на заболяването Eagle предполага, че увеличението на дължината на processus styloideus се дължи на реактивна хиперплазия, предшествана от тонзилектомия. Други теории предполагат, че синдромът се дължи на предхождаща травма, която провокира метапластични промени, водещи до осификация на стилохиоидния лигамент. Съвременните теории за етиологията на синдрома на Eagle посочват генната и метаболитната (калциево-фосфатна обмяна) обусловеност на заболяването, при които се наблюдават два осификационни центъра на стилоидния израстък или ембрионална мезенхимна конверсия към остеоиден матрикс.

Патофизиологията и породената от нея симптоматика са обусловени от анатомичните характеристики на стилоидния израстък. От facies inferior partis petrosae на os temporale се подава processus styloideus, който се явява в непосредствена близост до парафарингеални структури като вътрешната каротидна артерия (a. carotis interna), максиларната артерия (a. maxillaris), вътрешната югуларна вена (v. jugularis interna), глософарингеалния нерв (n. glossopharyngealis), вагусовия нерв (n. vagus), както и клонове на лицевия нерв (n. facialis) и тригеминалния нерв (n. trigeminus). При наличие на увеличена дължина processus styloideus притиска или механично въздейства на нервните и кръвоносните съдове, което се проявява със съответната симптоматика. Важно е да се отбележи, че симптоматика е възможно да не се появи дълги години и десетилетия или ако се появи, тя да е субективно невъзприемана като дразнеща от пациента. Разнообразието от симптоми включва болка в гърлото или тонзилите, която ирадиира към шията и раменете, дрезгав глас, преходни исхемични атаки (инсулти) от притискане на вътрешната каротидна артерия при завъртане на главата, каротиден кръвоизлив, vertigo и синкопи при стимулиране на симпатиковите аференти влакна, болки в шията и невъзможност за пълно завъртане в едната или двете посоки, усещане за чуждо тяло във фаринкса, дисфагия, одинофагия, оталгия, главоболие.

Синдромът на Eagle може да се лекува консервативно (симптоматично) или оперативно. Консервативното лечение включва приема на аналгетици, антидепресанти, антиконвулсанти, трансфарингеално инжектиране на стероиди и/или Lidocaine. Оперативната интервенция се предпочита в повечето клинични случаи. Съществуват два хирургически метода за скъсяване дължината на стилоидния израстък – интраорален и екстраорален (външен). Предимствата на интраоралния оперативен подход са по-кратка продължителност, по-лесно приложими хирургични техники и липсата на видим белег. Въпреки това този метод представлява предизвикателство заради по-трудния и по-малко видим достъп до съответните структури, които ако бъдат засегнати, могат да доведат до постоперативен оток, увреда на нервно-мускулни съдове, дисфагия и променен говор. Външният  оперативен подход предлага по-лесен достъп и ясна видимост до стилоидния израстък и прилежащите съдове, също така позволява при наличие на осифицирана част от стилохиоидния лигамент нейното изрязване. Тази процедура е по-продължителна в сравнение с интраоралната, предоставя рискове за засягане на клонове на лицевия нерв.

Ключови точки

Неспецифичната симптоматика на синдрома на Eagle в комбинация с разнообразните патологични процеси и болести, които се наблюдават в областта на главата и шията на човек, представляват огромно предизвикателство за навременното и прецизно поставяне на тази диагноза. Поради сериозните живото-застрашаващи и инвалидизиращи последствия от каротиден кръвоизлив или преходен исхемичен инсулт, оперативното лечение на синдрома на Eagle е наложително. Мултидисциплинарният подход и радиологичните изследвания са с ключова роля и решаващо значение за диагнозата и лечението на заболяването. От съществена необходимост е оториноларинголози, невролози и лицево-челюстни хирурзи да са запознати с честотата на заболяването и неговата разнообразна симптоматика поради значението и влиянието на синдрома на Eagle върху качеството на живот на пациента.

 • Вероника Миленова Горанова, Медицински Университет – София
 • Дата на публикуване: 13.06.2020г.

Средно: 5 / 5. Гласували: 15

Все още няма оценка.


 • 166
  Споделяния

Коментари

Известия при
guest
0 Коментара
Коментари в публикация
Всички коментари
0
Споделете мнение, коментирайте..x
()
x

Регистрирайте се в

Медицинският пътеводител - MedGuide.bg

blank

Достъпно и безплатно за всеки в сферата на здравеопазването!