Анестезиология и интензивна терапия

 1. Начало
 2. Енциклопедия
 3. Анестезиология и интензивна терапия
 4. Мозъчна смърт и органно донорство

Мозъчна смърт и органно донорство


Мозъчната смърт е състояние, при което функциите на мозъка спират, но виталните показатели са все още съвместими с живота. В такова състояние човек е подходящ за органен донор.

Мозъчна смърт и органно донорство MedGuide.bg Медицинският пътеводител

Различаване на мозъчна смърт от кома

Кома

Комата е състояние на силно подтисната мозъчна функция. Може да се предизвика от различни фактори:

 • Интоксикация (напр. алкохол)
 • Медикаменти (напр. тиопентал)
 • Хипотермия
 • Шок
 • Хипогликемия/Хипергликемия
 • Епилепсия и епилептичен статус
 • Метаболитни, ендокринни, възпалителни заболявания

Комата се оценява най-често по т.нар. Гласгоу кома скала (Glasgow coma scale).

ПоказателОтговор
Отваряне на очите4. Спонтанно
3. При гласова команда
2. При болков стимул
1. Няма отговор
Вербален отговор5. Ориентиран за време и място
4. Объркан, но способен да отговаря
3. Несвързани отговори
2. Нечленоразделни звуци
1. Няма отговор
Моторен отговор6. Изпълнява команди
5. Локализира болков стимул
4. Флексия при болков стимул
3. Абнормална флексия - декортикация
2. Абнормална екстензия - децеребрация
1. Няма отговор

При 13-15 т. – лека мозъчна увреда.
При 9-12 т. – средна мозъчна увреда.
При 3-8 т. – тежка мозъчна увреда (налагаща интубация и апаратна вентилация).

При комата обикновено функциите на мозъчния ствол са запазени и е възможно спонтанно дишане и има стволови рефлекси.

При кома е изключително важно да се открие етиологичният фактор и да се лекува на време!

Мозъчна смърт

Мозъчната смърт се причинява от каскада от влошена мозъчна перфузия, оток, увеличаване на вътречерепното налягане, допълнително влошаване на перфузията, хернииране, спиране на мозъчния кръвоток и асептична некроза на мозъчната тъкан.

Най-чести причини са:

 • Първично мозъчно увреждане
  • Кръвоизливи
  • Нарушения на перфузията
  • Тумори
  • Възпалителни процеси
  • Тежки ЧМТ
 • Вторично мозъчно увреждане
  • Сърдечен арест
  • Интоксикации

Освен загуба на съзнание (като при комата) липсват рефлексите на мозъчния ствол:

 • Зеничен рефлекс на светлина
 • Окуловестибуларен (и окулоцефален) рефлекс – при капване на студена вода в ухото и при завъртане на главата
 • Корнеален рефлекс – при дразнене с тампон
 • Отговор на болкови стимули върху лицето – при болезнен супраорбитален натиск
 • Фарингеален и кашличен рефлекс – при дразнене на фаринкса и ендотрахеална аспирация
Мозъчна смърт и органно донорство MedGuide.bg Медицинският пътеводител
Нормален зеничен рефлекс. При мозъчна смърт той липсва.

Всички тези рефлекси трябва да липсват, за да може да се диагностицира мозъчна смърт!

Заради увреждане на мозъчния ствол при мозъчна смърт няма спонтанно дишане.

„Мозъчната смърт“ е трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол, като следствие на липсващо мозъчно кръвообращение, докато при „комата“ има силно подтисната мозъчна функция, при все още запазено мозъчно кръвообращение.

Окончателна диагноза мозъчна смърт

Преди поставяне на окончателна диагноза трябва да са покрити няколко изисквания:

 • Да не са прилагани невромускулни блокери
 • Да не са прилагани ЦНС депресанти
 • Телесната температура да е нормална!
 • Систолното налягане да е над 100 mmHg. При нужда се дават вазопресори
 • Да няма електролитни, алкално-киселинни и ендокринни нарушения
 • Да е извършен щателен неврологичен преглед

Ако изискванията са покрити, може да се премине към т.нар. тестване за апнея.

 • Преоксигениране за поне 10 минути със 100% кислород до PaO2 над 200 mmHg
 • Редуциране на апаратната честота до 10 /мин.
 • Редуциране на PEEP до 5 cmH20.
 • Ако периферната сатурация остане над 95%, се взема АКР.
 • Изключване на пациента от апаратната вентилация и поддържане на оксигенацията чрез обдишване със 100% FiO2 и 6 L/min през ендотрахеалната тръба.
 • Следене за дишане 8-10 минути.
 • Ако няма дишане, се взема отново АКР.
 • Ако PCO2 е над 60 mmHg и няма дихателни движения, апнеята е потвърдена.

След като се изпълнят изискванията, установят се апнеята и липсващите стволови рефлекси, диагнозата може да се потвърди с инструментални методи. Примери за тях са:

 • ЕЕГ (т.нар. “мозъчно мълчание” в продължение на не по-малко от 30 мин и липса на отговор при стимули)
 • Акустични или соматосензорни евокирани потенциали (липсват)
 • Транскраниален доплер (липса на кръвообращение)
 • Перфузионна сцинтиграфия (липса на кръвообращение)
 • КТ ангиография (липсваща перфузия)
 • Мозъчна ангиография (прекъсване на кръвотока на ниво разклонения на A. carotis interna)
Мозъчна смърт и органно донорство MedGuide.bg Медицинският пътеводител
a – нормално ЕЕГ c – ЕЕГ при мозъчна смърт b – нормална ангиография d – ангиография при мозъчна смърт (виждат се само клонове на A. carotis externa; кръвотокът през A. carotis interna и A. vertebralis е прекъснат на ниво влизане в черепната кухина)

В България състоянието на мозъчна смърт се определя от постоянно действаща комисия от трима лекари.

Органно донорство

В България към 10.10.2019 г. за трансплантация чакат общо 1154 души. Най-много от тях (1032) се нуждаят от бъбрек. На второ място (52) са хората, нуждаещи се от черен дроб.

След като комисията установи мозъчна смърт, пациентът се подлага на грижи за запазване виталността на органите му. Те включват:

 • Изкуствена белодробна вентилация за поддържане PaO2 90-100 mmHg
 • Кардиоциркулаторно поддържане с вливания, симпатомиметици и др.
 • Поддържане на бъбречната функция – диуретици, вливания
 • Поддържане на телесната температура около 36-38 градуса
 • Допълнителни медикаменти при нужда

Критерии за експлантация на органи

 • Общи – липса на сепсис, неоплазма, невродегенеративни заболявания с неясен произход (деменции, Кройцфелд-якобс) носителство на ХИВ или Хепатит В/С, ясна причина за смъртта
 • За бъбреци
  • възраст под 55-60 г.
  • липса на бъбречна патология и артериална хипертония
  • запазена диуреза
  • креатинин под 100 микромола/мл
 • За панкреас
  • възраст под 45 г.
  • липса на панкреатит, диабет, травми на панкреаса, затлъстяване, инфекции, неоплазми, алкохолизъм
 • За сърце
  • възраст под 45 г.
  • стабилна хемодинамика при допамин 6-7 микрограма/kg/min
  • липса на ССС заболявания
  • липса на гръдни травми
 • За черен дроб
  • възраст под 50 г.
  • нормална чернодробна функция
  • липса на алкохолизъм
  • стабилно артериално налягане

Мозъчната смърт и трупното донорство в Р. България са правно регламентирани в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и в издадените от Министерство на здравеопазването Наредби. Научете повече на страницата на Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантациятаДа! За живот!.

Източници на следващата страница

Средно: 5 / 5. Гласували: 3

Все още няма оценка.


Тагове , , , , , , ,
Беше ли Ви полезно? Да 2 Не

Коментари

Известия при
guest
0 Коментара
Коментари в публикация
Всички коментари