Меню Затваряне
📑  Статии, 💎  Специални

КОВИД-19 при децата – актуална информация

По актуални данни децата се разболяват по-рядко и ходът на болестта при тях е по-лек. Представяме ви изложение на актуалните данни в областта на педиатричния Ковид-19.

Патофизиология

SARS-CoV-2 (тежък остър респираторен дистрессиндром от коронавирус 2) е едноверижен РНК-вирус с обвивка и спайк-гликопротеин (S-протеин) на повърхността. S-протеинът се залавя за ACE-2 рецептора на повърхността на клетките в дихателния епител. Клетъчната протеаза TMPRSS2 отстранява част от S-протеина и го дооформя за сливане с клетъчната мембрана. Така вирусната РНК навлиза в клетките. [1]

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии
Навлизане на вируса в клетките на дихателния епитал с помощта на ACE-2 рецептора и клетъчната протеаза TMPRSS2. Блокери на протеазата TMPRSS2 са потенциално бъдещо лечение!
Илюстрация – AMBOSS ©

По-ниската заболеваемост при децата при един и същ или дори по-голям вирусен товар още не е напълно изяснена. Според хипотезата на Карсети и сътр., имунната система на децата е по-добре подготвена за нови патогени заради по-високите нива на готовите IgM-антитела, по-високата способност за производство на широкоафинитетни антитела изобшо, както и заради производството на противовъзпалителния интерлевкин-10 от неонаталните В-клетки. [2]

Други предполагаеми причини са промененият профил на Т-клетките у възрастни хора заради дългогодишната експозиция на различни антигени, тимусната инволюция, различните нива на АСЕ-2 рецептори при децата и дори присъствието на други вируси в дихателната лигавица на децата, които конкурират SARS-CoV-2. Децата имат освен това по-малко коморбидности и по-добър белодробен регенераторен потенциал.

Накратко
Вирусът използва клетъчни рецептори и протеази, за да влезе в клетката. Децата вероятно имат по-високи нива на неутрализиращи антитела и противовъзпалителни цитокини в кръвта и по-малко от необходимите на вируса рецептори.

Епидемиология

Трудно е да се определи колко точно деца са прекарали Коронавирус, защото диагностиката, тестването и тежестта на болестта са различни в различните места по света, а броят на асимптоматичните случаи е висок. Освен това децата, които посещават детски градини могат да прекарат няколко различни респираторни инфекции за няколко месеца и тестване за SARS-CoV-2 може така и да не се извърши. [3]

По данни от държави с висока заболеваемост от Ковид-19 децата са около 1-2% от диагностицираните случаи, т.е. доста по-малко от други възрастови групи. Средната възраст на диагностицираните деца е между 3.3-11 г. с много малко случаи на деца под 1г. възраст. Както и при възрастните, момчетата са по-често засегнати. [4]

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии
Снимка – France24

Заради големия процент асимптоматични случаи приносът на децата за разпространението на вируса не е изяснен. В скорошен доклад само в 8% от общо 40 заразени домакинства децата са подозирани като първоизточник. Дето в тези случаи развило симптоми след или едновременно с болен възрастен. [5] Подобни данни дава и кохортно проучване от Китай. То обаче е проведено във време, когато училищата са били затворени и децата не е имало откъде да внесат болестта у дома. [6]

Скорошни доклади показват разпространения на заразата в гимназии и летни лагери. Това, заедно с последните данни за по-висок вирусен товар у деца с лек до средно тежък ход на болестта <5 г. възраст в сравнение с възрастни е причина за тревога. Обучението в училищата трябва да се случва с маски, разделяне на класовете на по-малки групи и в различни дни, преподаване навън, онлайн уроци, мерене на температура и профилактика на вентилационните системи. [7]

Накратко
Въпреки разлики в различните проучвания, децата съставляват по-малък процент от общата заболеваемост (момчетата са по-често засегнати). Някои проучвания обаче са установили по-висок вирусен товар у децата и това трябва да се има предвид при вземането на противоепидемични мерки.

Клинична картина и ход на болестта

При възрастни Ковид-19 протича от лека форма до тежка пневмония. Най-сериозните случаи достигат остър респираторен дистрес синдром (ARDS), остри поражения на сърцето и тромбоемболични усложнения. Пациентите с най-тежка съдба имат данни за свръхактивност на имунитета с продължителна треска, увеличени инфламаторни маркери (D-димери, феритин) и увеличени проинфламаторни цитокини [8].

При деца 4.4-23% от случаите са асимптоматични (данните варират, защото не всички деца се тестват) [9] . 

Най-честите симптоми са респираторните, а след това треска и оплаквания от ГИТ. Загубата на обоняние и вкус, често срещани при възрастни, при деца се съобщават и установяват по-трудно, но случаи все пак са описани [10].

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии
Снимка – Виктория Бородинова, www.pexels.com
 Лу и сътр. (Китай) (N=171)Донг и сътр. (Китай) (N = 728)Център по заразни болести (САЩ) (N = 2572)Гьотцингер и сътр. (Европа) (N = 582)Пари и сътр. (Италия) (N = 100)
Средна възраст (IQR)6.7 (N/A)10 (4-15)11 (N/A)5 (0.5–12)3.3 (N/A)
Пациенти под 1 година (%)18.111.7152940
Съотношение момчета/момичета1.551.31.31.151.3
Асимптоматични164.4231621
Треска 37.5-38 °C9.4N/A566515
Треска 38.1–39.0 °C22.8N/A566528
Треска > 39.0 °C9.4N/A566511
Кашлица (%)48.5N/A54.3N/A44
Задух (%)N/AN/A13N/A11
Хрема7.6N/A7.25422
Болки или зачервяване на гърлото46.2N/A24.4544
Клинични или образни данни за пневмония (%)65N/AN/A47N/A
Повръщане (%)6.4N/A112210
Диария (%)8.8N/A13229
Болки в корема (%)N/AN/A5.8224
Главоболие (%)N/AN/A28284
В спешно отделение (%)1.80.428.29
Смъртни случаи (бр, %)1 (0.6)1 (0.14)3 (0.12)4 (0.7)0 (0)

Тежките случаи при деца варират между 0.4 -9%, но това все пак отразява само случаите, третирани в болница. До болница в САЩ достигат 8 на 100,000 деца под 18г., доста по-малко от възрастните (164.5 на 100,000). За сметка на това 1/3 от хоспитализираните деца се нуждаят от интензивни грижи [11]

От децата, подложени на интензивни грижи, половината са с придружаващо заболяване [12] . Предразполагащите фактори са неонатална възраст, мъжки пол, заболявания на долните дихателни пътища и други придрущаващи морбидности [13]. Децата под 3 г. възраст са 19% от хоспитализираните деца в САЩ. Това обаче може да се дължи на треската, а не на белодробното засягане от коронавируса [11]. Връзката между ранната възраст и тежестта на заболяването трябва следователно да се проучи още.

Смъртните случаи са 0-0,7% от диагностицираните деца. В Европейското проучване от 582 деца 4 са загинали и са били над 10г. възраст. Две са били без придружаващи заболявания, едно е получило трансплантация на стволови клетки преди 15 месеца, за останалите две няма данни. В САЩ 2 деца са загинали, едното на 12, а другото на 17г. възраст. Няма данни за придрущаващи заболявания. Две кохортни проучвания от Китай съобщават за по 1 смъртен случай – 10-годишно бебе с интусисепция и 14-годишно момче без данни за коморбидности. Заради ниската обща смъртност сред децата предразполагащите фактори се установяват трудно.

Новородените са особена група сред децата. Ранните доклади показаха, че новородени от заразени в последния триместър майки не са застрашени, амниотичната течност, кръвта от пъпната връв, гърленият секрет и кърмата са отрицателни за вируса [14]. По-нови доклади обаче съобщават за инфектирани новородени и подчертават нуждата по-стриктна превенция (като изолация на новороденото след раждането му) [15]. Наскоро бе описан случай на вертикална трансмисия с висок плацентарен вирусен товар и необходимост от ресусцитация на новороденото. Въпросното новородено е имало и неврологична симптоматика [16]. При скрининг на новородени трябва да се има предвид замърсяване на пробата от майчини секрети [17].

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Накратко
При децата има по-висок процент на асимптоматичните случаи. Смъртността е ниска, но няма достатъчно данни за значението на придружаващите заболявания. Новородените от болни майки трябва бързо и внимателно да се изолират. Доказан е случай на вертикално предаване на вируса.

Мултисистемен инфламаторен синдром при децата

От май 2020г. няколко високоендемични държави съобщиха за изключително висока честота на Мултисистемния инфламаторен синдром (MIS) сред деца [18]. Бяха предложени няколко дефиниции за него, като всяка включва – треска, увеличени инфламаторни маркери и полиорганно засягане, несвързани с друга инфекция. Малък брой пациенти са проявявали симптоми преди началото на синдрома. Средният интервал от първия симптом на Ковид-19 до началото на синдрома е 25 дена [19]. По-високият брой на позитивните серологични тестове (за анти-тела), сравнени с броя на позитивните обратно-транскрипционни PCR тестове (RT-PCR), сочи, че синдромът е късно усложнение на болестта [20]. Според Центъра по заразни болести (CDC) при 27% от децата с този синдром и двете са били позитивни едновременно. Подобно на острия Ковид-19 и тук затлъстяването е рисков фактор – 1/4 от болните деца са с обезитет.

Родителите трябва да се консултират с лекар веднага, ако забележат –

 • Треска
 • Коремни болки
 • Повръщане
 • Диария
 • Болки във врата
 • Обрив
 • Кървясали очи
 • Силна умора

Предполагаемите патофизиологични механизми са – вирална мимикрия, образуване на имунни комплекси и активация на имунните клетки от суперантигенни секвенции на вируса [21].

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии
Външни белези на мултиорганния инфламаторен синдром.
Снимка – Children’s Wisconsin
Дефиниция на Центъра по заразни болести (CDC)Дефиниция на СЗО
Възраст под 21г.Възраст под 19г.
Данни за едно от следните:

- Треска > 38.0 °C за ≥ 24 h, или субективни данни за треска ≥ 24 h

- Лабораторни данни (CRP, СУЕ, фибриноген, прокалцитонин, D-димери, феритин, ЛДХ, IL-6, неутрфоилия, лимфопения, хипоалбуминемия

- Критично състояние с нужда от хоспитализация

- Полиорганно (>2) засягане (сърце, бъбреци, бели дробове, костен мозък, ГИТ, кожа, нервна система)
Две от следните:

- Обрив или двустранен не-пурулентен конюнктивит или кожнолигавично възпаление (по устата, ръцете, краката)

- Хипотензия или шок

- Миокардна дисфункция, перикардит, валвулит, коронарни аномалии (вкл. данни от ЕХО, увеличени тропонини или NT-proBNP

- Данни за коагулопатия (PT, PTT, D-димери)

- Остри ГИТ сипмптоми (дираия, повръщане, коремни болки)
Без вероятни алтернативни диагнозиТреска > 3 дена
Позитивност за скорошен или сегашен SARS-CoV-2 чрез RT-PCR, серология, антигеен тест или контакт с болен в рамките на 4 седмициУвеличени серумни инфламаторни маркери (СУЕ, CRP, прокалцитонин)
Коментар - някои индивиди с диагноза Болест на Кавасаки е добре да бъдат преразгледани.Без данни за друг микробен причинител, вкл. бактериален сепсис, стафилококов или стрептококов токсичен синдром
Коментар - мултиинфламаторен синдром да се подозира при всеки смъртен случай на дете със SARS-CoV-2Данни за Ковид-19 (RT-PCR, серологичен тест) или за контакт с болен
 Средна възраст (години)В интензивно отделение
(бр, %)
Смъртни случаи (бр, %)Вентилирани (бр, %)ЕКМО (бр, %)Позитивна серология за SARS-CoV-2 (бр, %)Позитивен назофарингеален секрет за SARS-CoV-2 (RT-PCR
Whittaker и сътр. (Англия) (N = 58)9 (IQR 5.7–14)29 (50)1 (2) 25 (43)3 (5) 40/46 (87) 15 (26)
Feldstein и сътр. (САЩ) (N = 186)8.3 (IQR 3.3–12.5)148 (80)4 (2) 37 (20) 8 (4) 73 (39) 58 (31)
Toubiana и сътр. (Франция) (N = 21)7.9 (варира 3.7–16.6)17 (81)011 (52) N/A 19 (90) 8 (38)
Verdoni и сътр. (Италия) (N = 10)7.5 (SD ± 3.5)N/A 0008 (80) 2 (20)
ЦЗБ (САЩ) (N = 570)8 (варира 2 седмици–20)364 (64) 10 (1.8) 69 (13) N/A 418 (73.2) 302 (53)

Освен треската, най-честите прояви на МИС са от ГИТ (диария, повръщане, коремни болки), от сърдечно-съдовата система, по кожата (обриви, промени в лигавичните мембрани, конюнктивална инекция), респирираторни (задух, вкл. болки в гърлото), главоболие, отоци по крайниците и периорбитално [22]. От лабораторията са важни увеличените инфламаторни маркери (неутрофилия, увеличен C-реактивен протеин, феритин, СУЕ), тромбоцитопения, лимфопения, увеличен тропонин и N-терминален про-B-натриуретичен пептид, хипертриглицеридемия, увеличени Д-димери и фибриноген. Някои пациенти покриват критериите за макрофагеален активационен синдром (MAS). Ходът на болестта е тежък, с висок процент постипили в интензивен сектор, на механична вентилация и с висока смъртност.

Най-тежките случаи се характеризират с шок и коронарни аневризми [23]. Заедно с поддържащото лечение, децата с МИС се лекуват с i.v. имуноглобулини ± аспирин, глюкокортикоиди, антагонисти на IL-6 рецептора, антагонисти на IL-1 рецептора, антагонисти на TNF-α рецептора [24]. В по-големи кохорти от САЩ, 2% от пациентите починали, като един от тях имал придружаващо заболяване [21].

Клиничният ход може да се сравни с този на болестта на Кавасаки. Децата с МИС обаче са по-възрастни, имат по-високи инфламаторни маркери и по-често кардиоваскуларно засягане [23].

Накратко
При децата тревожно често се наблюдава т.нар. Мултисистемен инфламаторен синдром с треска, завишени инфламаторни маркери, кожни и очни симптоми и органна недостатъчност (най-вече на храносмилателната и сърдечно-съдовата система). Той е късно усложнение на болестта, има тежък ход и се лекува с имуносупресия. Наподобява болестта на Кавасаки, но засяга по-възрастни деца и поразява по-силно сърдечно-съдовата система.

Лечение

Лечението при деца, инфектирани със SARS-CoV-2 се състои от поддържащи грижи, вкл. обдишване с кислород или механична вентилация, вливания и антипиретици. Дозираните инхалатори са предпочитани пред небулизаторите, защото нискът от разпръскване на вируса е по-малък [25]

Включването на деца към ранните фази на клинични проучвания става по-бавно и затова данните в тази област са оскъдни [26].

Противовирусни и противоинфламаторни средства могат да се имат предвид при тежко болни деца и такива с по-висок риск. Тежките случаи обикновено са асоциирани с хиперинфламаторност и цитокинова буря, които могат да доведат до остър инфламаторен дистрес синдром [27]. Затова лекарства, насочени към имунната система, се обсъждат наред с противовирусните средства. Няколко лекарства се използват за лечение при децата, но няма достатъчни данни от клинични проучвания.

Противовирусното средство ремдесивир бе предложено като подходящо за Ковид-19 при деца [28]. Той е аденинов нуклеозиден аналог, който пречи на вирусната РНК-зависима РНК-полимераза. Използваше се при деца с Ебола инфекция, но данните за безопасността му тогава бяха оскъдни [29].
Проучвания при възрастни вече доказаха известна полза от него [30], а в момента текат и проучвания с деца. В САЩ Националният здравен институт препоръчва ремдесивир при възрастни с тежък ход на болестта [31]. Комисията по безопасност на храните и лекарствата (FDA) го отпуска по запитване. [32] Клинично проучване в момента изследва фармакокинетиката му при деца.[31]. 

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Английското RECOVERY проучване усттанови е, че дексаметазонът намалява смъртността сред вентилираните пациенти [32]. Въпреки че в него са участвали и деца, остава неясно дали те са включени в анализа, и затова са нужни още данни. Националният здравен институт в САЩ препоръчва употребата му при педиатрични пациенти на механична вентилация, а при леки случаи – по индивидуална преценка [31].

Друго потенциално лечение за Ковид-19 е реконвалесцентната плазма, но за нея има много оскъдни данни сред възрастните пациенти [33]. Shekerdemian и сътр. съобщават за употреба на плазма при дете, но не и резултатите от нея. В момента има недостатъчно данни за и против употребата на реконвалесцентна плазма срещу Ковид-19. В момента текат проучвания сред деца [31]. 

В началото при деца се използваха и други лекарства, но понастоящем употребата им е спряна заради недостатъчни данни за тяхната безопасност [31]. Противовирусният протеазен инхибитор лопинавир/ритонавир (Калетра), използван и при ХИВ инфекции, бе спрян от Националния здравен институт по тази причина и употребата му се допуска само в рамките на проучвания [34].

За хидроксихлороквинът първоначално бе установено, че пречи на навлизането на вируса в клетките, пречи на гликозилирането на ACE-2 рецептора (свързващото място за вируса) и инхибира разпространението, а освен това има и имуномодулаторен ефект [35]. Няма обаче данни за ефикасността му при възрастни. Лекарството се предлага при деца за лечение на други състояния. Заради високия риск от удължаване на QT-интервала не се препоръчва комбинацията му с азитромицин. Деца с G6PD-недостатъчност трябва да следят за хемолиза. Shekerdemian и сътр. съобщава за употребата му при половината деца от кохорта в САЩ, но няма анализ на изхода от лечението. Националният здравен институт спря употребата му извън клинични проучвания [31].

Тоцилизумаб, IL-6 рецепторен антагонист, се използваше при възрастни с цитокинова буря и хиперинфламаторност с противоречиви резултати [36]. Използван е и при малък брой деца в интензивни отделения, но без данни за изхода. Комисията по безопасност одобри употребата му при Синдром на цитокиновото освобождаване при деца над 2г. възраст [37]. Трябва да се следи за усложнения като реактивация на латентна туберкулоза. Националният здравен институт препоръча да не се използва извън клинични проучвания. Въпреки това някои проучвания подкрепят употребата му при мултиорганния инфламаторен синдром (виж по-горе). Други потенциални лекарства, изследвани в момента, са – анти-IL-1 (anakinra), IFN-beta и ивермектин [38].

Накратко
Лечението при деца се състои основно от поддържащи мерки като вливания, обдишване и антипиретици при необходимост. Макар данните от проучванията да са все още оскъдни, с известен доказан ефект са ремдесивирът, дексаметазонът и реконваледцентната плазма. Други, считани по-рано за ефективни, лекарства като хидроксихлороквин, днес не се препоръчват извън рамките на клиничните проучвания.

Специални популации

Публикувани са няколко препоръки, касаещи децата с хронични заболявания.

От Американското дружество по педиатрични инфекциозни болести наскоро излязоха със становище, че тежко имунокомпроментирани деца, деца с тежки сърдечни и белодробни болести, е по-вероятно да прекарат и Ковид-19 тежко. Обезитетът и диабетът също трябва да се имат предвид особено при налични коморбидности [39].

От Европейската академия по алергология и клинична и имунология препоръчват децата с алергична астма, алергичен ринит и други алергични състояния да се третират стандартно. Изключение е само избягването на биологични имуносупресори (antiIL-5Rα, IL-4Rα и омализумаб) по време на епидемията, защото са насочени против тип 2 имунния отговор, а той би могъл да противодейства на “цитокиновата буря.” [40]. Глобалната астма инициатива (GINA) препоръчва инхалаторното и биологичното лечение на астмата да продължи нормално при необходимост. Оралните кортикостероиди трябва да се дават във възможно най-ниска доза при пациенти с тежки асматични пристипи.

Пациенти с имунодефицит, независимо дали първичен, или вторичен в резултат от други заболявания или медикаментозна терапия, трябва стриктно да следват приетите стандарти и да са в тясна връзка с наблюдаващия ги лекар [41]. Няма ясни данни за тежестта на Ковид-19 инфекцията сред имунокомпроментирани деца. В миналото при тях е доказан повишен риск за тежки инфекции на долните дихателни пътища от сезонни коронавируси [42]. Доклад от Бергамо, Италия, обаче съобщава напротив – че деца с чернодробна трансплантация не са развили белодробна инфекция по време на пандемията [43].

При възрастните, пациенти с малигнени заболявания и трансплантации на солидни органи са с повишен риск от тежък ход на Ковид-19 инфекцията и с по-висока смъртност. Доказателствата за други имунокомпроментирани състояния са оскъдни [44]. Според препоръките на експертите по педиатрични инфекциозни болести, пациенти с лек до средно-тежък имунен дефицит не са с доказано повишен риск, а тези с тежки дефицити (Тежък комбиниран имунодефицит, <100 дена след алогенна трансплантация на стволови клетки, HIV инфекция с CD4 < 15% или <200/mm3, лекувани с инхибитори на костимулацията като belatacept или abatacept, с високи дози кортикостероиди и др.) трябва да се препоръчат за противовирусна терапия. Препоръчва се да се цели намаляване на Т-клетъчната имуносупресия [28].

Накратко
При децата с обезитет, диабет и други коморбидности се предполага по-висок риск от тежък ход на Ковид-19 инфекцията. При болните деца с придружаващи алергии трябва да се избягва потискането на тип 2 имунния отговор (със средства като antiIL-5Rα, IL-4Rα и омализумаб), а локалните кортикостероиди да се прилагат в ниски дози и по необходимост. При болните деца с придружаващи тежки имунни дефицити се препоръчва противувирусна терапия.

Непреки последствия за здравето на децата

Отвъд прякото засягане от Ковид-19, тук са разгледани други проблеми в педиатрията по време на пандемията.

Данните сочат, че изолацията, наред със силния страх от заразяване с Ковид-19, са довели до драматичен спад в броя на пациентите, търсещи медицинска помощ за други спешни състояния [45]. Заедно с това амбулаторните и скрининговите програми се отлагат. Това включва и рутинните имунизации [46]. По-ниският брой на имунизирани деца може да засегне стадния имунитет за предотвратими чрез ваксиниране инфекции сред децата и да доведе до възобновяването им. Тази тенденция ще спре едва с възобновяването на рутинните практики. Поставянето на маски от медицинските лица пък затруднява нормалната комуникация с децата [46].

Затварянето на училищата е главна стъпка в превенцията и засяга над 1.6 милиарда ученици [47]. Последиците за благополучието на децата са множество – пропуснат учебен материал (особено в семейства с нисък доход), загуба на достъп до осигурявано от училищата социално подпомагане, понижена физическа активност и сериозен ущърб на социалния живот. В държавите със среден и нисък доход, където достъпът до образование е ограничен, някои деца могат дори да прекъснат училище заради пандемията [48].

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Дори с отварянето на училищата част от преподаването се извършва онлайн. Въпреки иновативността на този подход, той сериозно възпрепятства обучението заради недостига на учебни ресурси и заради трудностите, които срещат децата със Синдром на дефицит на вниманието (ADHD) [49]. Проучване в Китай установи, че поведението на деца с дефицит на вниманието се е влошило драстично по време на пандемията [50]. Европейската гайдънс лига по СДВ (EAGG) промени протокола си и профилактика на сърдечно-съдовата система вече не е нужна за начало на терапия, стига в личната и фамилната история да има нормално кръвно и нормален сърдечен ритъм [51]. Други последици от епидемията върху психичното здраве са тревожността и депресиите [52] допитване сред ученици в китай по време на изолацията разкри по-чести случаи на тези разтройства от обичайното [53].

Безопасната, сигурна и уютна домашна обстановка изисква ангажирани родители. В момента обаче много родители се борят с безработица, работа от разстояние, финансова нестабилност, домашна изолация, здравословни притеснения и домашното обучение на децата [54]. Затова децата са изложени на по-висок риск от неглежираност и домашно насилие [55]. Въпреки нарасналия риск от домашно насилие и неглежираност по време на пандемията, броят на съобщените официално случаи е по-нисък заради ограничения контакт с пострадалите деца. Необходимо е да се упражнява забелязване на такива ситуации и по време на дистанционното обучение.

Икономическите последици от пандемията вероятно ще задълбочат безработицата и бедността в световен мащаб. В резултат се увеличава рискът от непълноценно хранене [56] особено при малки деца, които са най-уязвими [57]. От друга страна в по-богатите държави карантината и социалната изолация наред със затрудненията за родителите водят до нездравословен начин на живот сред подрастващите с повишена консумация на нездравословни храни и понижена физическа активност. Това може да доведе до затлъстяване и нарушения в съня [58-62]. Препоръчаните стъпки за поощряване на физическата активност са включване на такава в ежедневието на децата чрез електронни устройства, чрез ангажираност и участие на родителите и чрез избягване на прекомерното заседяване [61]

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Накратко
Противоепидемичните мерки са причина много семейства да не търсят медицинска помощ при необходимост и да не извършват в срок нужните имунизации. Социалната изолация потиска децата и води до понижена физическа активност и риск от затлъстяване. Дистанционното обучение е особено изпитание за децата със затруднена концентрация. Родителите са подложени на допълнителен стрес и случаите на домашно насилие растат.

Превенция

Приложението на стандартните защитни мерки като маски за лице, хигиена на ръцете и социално дистанциране при децата е изключително трудно.

Дезинфектантите на алкохолна основа съдържат над 60% етанол и съгласно Центъра по заразни болести при деца под 6г. възраст трябва да се прилагат под родителски надзор. Употребата на маски се прилага тромаво. Минималната възраст за носене на маска сред децата е 2 години. При по-малки деца заради по-малките дихателини пътища дишането може да се затрудни, а детето да не успее само да свали маската. При по-възрастни деца са нужни маски с подходящи размери и обучение за поставянето и свалянето им [63].

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Над 140 кандидат-ваксини срещу SARS-CoV-2 се проучват в момента, вкл. базирани на нуклеинови киселини, на вирални вектори и инактивирани или рекомбинантни протеинови ваксини. Повечето са насочени към имунитет срещи вирусния S-гликопротеин (виж Патогенеза по-горе) [64]. Резултати от три проучвания бяха публикувани наскоро: Фаза 1 за мРНК ваксина, кодираща S гликопротеина [65], фаза 1 за рекомбинантен аденоривус тип-5-вектор, експресиращ S-гликопротеина [66] и Фаза 1/2 за ваксина с аденовирусен вектор при шимпанзетата, експресиращ S гликопротеина (ChAdOx1 nCoV-19) [67].
Всички са демонстрирали и хуморална, и клетъчна имуногенност към гликопротеина. Най-честите странични ефекти са отпадналост, главоболие и треска. Страничните ефекти са по-изразени от тези при други ваксини. Нито едно проучване обаче още не е включвало деца.

Накратко
Употребата на дезинфектанти при малки деца трябва да се случва под надзор. Минималната възраст за носене на маска е 2 г. Разработваните ваксини на базата на вирусния S-гликопротеин изгреждат ефективни, но проучванията още не са приключили.

Заключение

В заключение – деца от всички възрасти могат да се заразят със SARS-CoV-2, но с по-ниска честота и тежест на заболяването в сравнение с възрастните. Все пак има недостатъчно епидемиологични данни, а мултиорганният инфламаторен синдром е допълнителна заплаха. Данните за изхода от антивиралната терапия, безопасността и ефективността на проучваните ваксини и особеностите на високорисковите педиатрични пациенти също са недостатъчни. Пандемията продължава да се разгръща и е трудно да се прогнозират дългосрочните последици за икономиката и поведението ни като общество към бъдещето и благополучието на децата. Важно е да се положат достатъчно медицински и социални усилия, за да се осигури добро бъдеще за децата на света и техния огромен потенциал.

КОВИД-19 при децата - актуална информация MedGuide.bg Медицинският пътеводител 📑  Статии

Превод и адаптация – Любомир Манолов, Медицински Университет – София

Източници на следващата страница.

Средно: 4.7 / 5. Гласували: 16

Все още няма оценка.

 • 527
  Споделяния

Коментари

Известия при
guest
0 Коментара
Коментари в публикация
Всички коментари

Подобни публикации

0
Споделете мнение, коментирайте..x
()
x

Регистрирайте се в

Медицинският пътеводител - MedGuide.bg

blank

За работещи и учещи в сферата на здравеопазването.

Напълно безплатно!