Меню Затваряне
🏥  Кл. случаи

Ревматология: 80-годишна жена с оплаквания за болка и подуване на ляво коляно

80-годишна жена, на преглед при своя общопрактикуващ лекар, съобщава за болка и подуване на ляво колано. Болката е започнала преди 2 дни, като коляното започва постепенно да се подува и затопля. Движенията стават болезнени и затруднени. Пациентката съобщава, че има диагностицирана лека степен на остеоартрит в областта на тазобедрените стави. Оплаква се от киселини и стoмашно неразположение. Била е прегледана преди 6 месеца, като тогава се установява повишено артериално налягане със стойности 172/102 mmHg и повишени стойности на креатинина – на горна граница. Артериалното налягане е следено в следващите 4 седмици, като то персистира във високи стойности. Започната е терапия с 2,5mg Bendrofluamethizide. Последно измереното АН е със стойности 138/84 mmHg. Не съобщава за фамилна обремененост. Непушач. Прием на алкохол – около 300ml вино седмично. Вземала е Paracetamol за болката в тазобедрените стави.

Преглед

АН – 142/86 mmHg. Телесна температура 37.5°C. Пулс 88 уд/мин.

Установява се II-стадий на артериална ретинопатия. Сърдечно-съдовата и белодробната системи са без особености. В областта на дисталните интерфалангеални стави на ръцете се установават възли на Хеберден. Лявото коляно е с повишена температура, оток, данни за излив в ставата и положителен пателарен тест. Силна болка се появява при флексия над 90° . Дясно коляно – б.о.

Изследвания

ПоказателРезултатиНорма
Хемоглобин12.1 g/dL11.7-15.7
Еритроцити12.4x10^9 /L3.5-11.0x10^9
Левкоцити384x10^9 /L150-440x10^9
СУЕ48 mm/hдо 10
Натрий136 mmol/L135-145
Калий3.6 mmol/L3.5-5.0
Урея7.3 mmol/L2.5-6.7
Креатинин116 µmol/L70-120
Глюкоза10.8 mmol/L4.0-6.0

Въпроси

  • Каква е вероятната диагноза?
  • Kакъв е подходът за лечение?

Отговори

Ревматология: 80-годишна жена с оплаквания за болка и подуване на ляво коляно MedGuide.bg Медицинският пътеводител 🏥  Кл. случаи

Клиничната картина сочи за остър моноартрит. Пациентката има история за болки в тазобедрените стави. Това, както и възлите на Хеберден, са нормални находки при 80-годишна жена с диагноза остеоартрит. Резултатите от кръвната картина сочат повишени стойности на белите кръвни клетки (WBC) и скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ / ESR), повишена кръвна захар, както и повишена бъбречна функция – на горна граница на нормата.

Диференциална диагноза правим с травма, септичен артрит, подагра и псевдоподагра.

Въвеждането на тиазиден диуретик за лечението на артериалната хипертония, трябва да увеличи подозрението за съществуваща подагра. Псевдоподаграта се причинява от отлагане на кристали калциев-пирофосфат, което предполага, че при образното изследване ще бъдат наблюдавани отлагания по ставния хрущял в коляното. От наличните рентгенови снимки се вижда ставното пространство, но не и отлагане на калцификати. Температурата, високите нива на бели кръвни клетки и ускореното СУЕ са съвместими с остра подагра. Повишените нива на глюкоза в кръвта, могат да бъдат причислени към страничните ефекти от приложението на тиазидни диуретици.

Повишените нива на пикочна киселина в серума, не означават непременно наличие на подагра. За поставяне на точна диагноза, трябва да се направи пункция и аспирация на ставна течност. Аспирираното съдържимо се изпраща за изследване и търсене на кристали. Високо ниво на бели кръвни клетки е очакван резултат при остър възпалителен артрит. Окончателната диагноза се поставя на база открити кристали от пикочна киселина, които на поляризирана светлина са негативно-двойнопречупени, за разлика от позитивно-двойнопречупените кристали от калциев-пирофосфат.

В този случай, при частичната аспирация на ставното съдържимо, пациентката е почувствала облекчение на болката. Това показва, че възпалението е в ставата, а не в околоставната тъкан – потвърждение за остър моноартрит. Въведеното лечение с НСПВС, трябва да бъде покрито с внасяне в терапията на инхибитор на протонната помпа. Тиазидният диуретик се заменя с АСЕ-инхибитор, като продължение на антихипертензивната терапия и за нормализиране на повишените нива на глюкозата.

Ключови точки

  • Внимателното снемане на анамнезата, касаещо провеждано лечение и прием на медикаменти, е ключово важно в случая.
  • Приемът на тиазидни диуретици може да усложни или ускори развитието на диабет и подагра, особено при по-възрастните пациенти.

Карина Красимирова Вангелова, Медицински Университет – София

Източници на следващата страница.

Средно: 5 / 5. Гласували: 2

Все още няма оценка.

  • 2
    Споделяния

Подобни публикации

Регистрирайте се в

Медицинският пътеводител - MedGuide.bg

blank

За работещи и учещи в сферата на здравеопазването.

Напълно безплатно!