Меню Затваряне
🏥 Кл. случаи

Гастроентерология: 35-годишна жена с продължителна интермитентна диария

35-годишна жена съобщава за периоди на диария с давност 1 година, която никога не е била достатъчно тежка, за да я накара да потърси медицинска помощ. До момента. Клиничната картина се влошила преди повече от седмица с поява на епизоди от кървава диария – 10 пъти дневно. Пациентката имала спазми и болка ниско в корема, които продължили 1-2 часа и частично се облекчили след дефекация. През последните 2-3 дни жената чувствала отпадналост, имала упорита диария и коремът ѝ през последните 24 часа станал болезнен и подут.

Пациентката не съобщава за наличие на минали заболявания. До преди година червата ѝ са функционирали нормално. Не са установени смущения в микцията или нередовна менструация. Във фамилната анамнеза има данни, че едната ѝ леля по майчина линия е имала проблеми с червата. Пациентката има две деца – на 3 и на 8 години, които са без подобни оплаквания. Преди 6 месеца е била на почивка в Испания, но не е пътувала никъде другаде.

Пуши по 10 цигари дневно и рядко употребява алкохол. Съобщава, че е приемала амоксицилин в продължение на 2 дни след началото на диаричните епизоди, но не забелязала никакво подобрение или влошаване на състоянието си.

Преглед

Кръвното ѝ налягане е 108/66 mmHg. Пулсът ѝ е 110/минута, дихателната честота – 18/минута. Генерализирано коремът й се палпира доста раздут и мек, най-вече в левия хълбок. Чуват се слаби звуци от червата. Рентгеновото изследване на коремната кухина дава данни за разширено дебело черво, без наличие на фекални маси в него.

Изследвания

Показател Резултати Норма
Хемоглобин 11.1 g/dL 11.7-15.7
Среден обем на еритроцити 79 fL 80-99
Левкоцити 8.8 x 10^9/L 3.5-11.0
Тромбоцити 280 x 10^9/L 150-440
Натрий 139 mmol/L 135-145
Калий 3.3 mmol/L 3.5-5.0
Урея 7.6 mmol/L 2.5-6.7
Креатинин 89 μmol/L 70-120

Въпроси

  • Каква е вашата интерпретация на посочените резултати?
  • Каква е най-вероятната диагноза и какво трябва да бъде поведението?

Отговори

Кървава диария 10 пъти дневно предполага сериозен активен колит. Като се има предвид отсъствието на каквито и да било скорошни пътувания в чужбина, много е вероятно да се касае за остър епизод на улцерозен колит на фона на хронично протичане. Диференциалната диагноза на дилатирано дебело черво включва и токсичен мегаколон, който може да руптурира и да доведе до потенциално фатални последствия. Изследвания от рода на сигмоидоскопия и колоноскопия могат да бъдат опасни в такъв момент на обостряне на процеса, и трябва да бъдат отложени, докато настъпи умерено подобрение. Резултатите от кръвните изследвания показват микроцитна анемия, предполагаща хронична кръвозагуба, ниските нива на калий се дължат на диарията (обясняват отчасти и отпадналостта на пациентката), повишена урея, но креатинин в референтни граници, поради загубата на вода и електролити.

Ако анамнезата включваше само острите симптоми, то тогава инфекциозните причини за диария щяха да са по-вероятни в диференциалната диагноза. Въпреки това, трябва да се изследва фецес и да се търсят яйца, паразити или патогенни бактерии. Възпалителните чревни заболявания имат фамилно предразположение, но лелята на пациентката е с неустановено заболяване и кръвното родство между тях не е достатъчно, за да подпомогне поставянето на диагнозата. Пушенето се асоциира с болест на Крон, но улцерозният колит е по-чест при непушачи.

Жената трябва да бъде лекувана незабавно с кортикостероиди и интравенозно вливане на плазмозаместителни течности, съдържащи калий. Ако дебелото черво увеличава размера си или още първоначално е било по-широко от 5.5 см, тогава трябва да се обмисли лапаротомия с цел да се премахне червото, за да не се получи перфорация. Ако това не се направи, трябва да се продължи лечението със стероиди, докато симптомите затихнат и диагностичните процедури като колоноскопия и биопсия могат да се проведат безопасно. Сулфасалазин или месалазин могат да се използват като поддържащо лечение в хроничния стадий на язвения колит след края на острата фаза.

В конкретния клиничен случай дебелото черво е продължило да се увеличава, въпреки проведената инфузия с плазмозаместители и другото предписано лечение. Пациентката настояла за оперативна намеса с тотална колектомия и илео-ректална анастомоза. Хистологията потвърдила улцерозен колит. Илеоректалната анастомоза се налага да бъде редовно проследявана; съществува повишен риск от карцином на ректума.

Гастроентерология: 35-годишна жена с продължителна интермитентна диария MedGuide.bg Медицинският пътеводител 🏥 Кл. случаи
Copyright Libre Pathology

Ключови точки

  • Кървавата диария загатва за сериозна дебелочревна патология.
  • Важно е дилатацията на дебелото черво да се проследява внимателно при колит и е жизненоважно да се оперира преди да руптурира.
  • Както болестта на Крон, така и язвеният колит могат да предизвикат сходна клинична картина на активен колит.

Мариета Георгиева Азманова, Медицински Университет – София

Източници на следващата страница.

Print Friendly, PDF & Email

Средно: 0 / 5. Оценки: 0

Все още няма оценка.

Коментари

Подобни публикации

Присъединете се към

Клуб MedGuide.bg